Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Sài Gòn

(MTO 7 - 21/07/2019 19:40)

Trường Đại học Sài Gòn vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm học 2019 từ 15 đến 20 điểm.

Chiều ngày 21/07, trường Đại học Sài Gòn đã công bố điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển năm 2019 với mức điểm cao nhất là 20 điểm gồm các ngành như giáo dục mầm non, sư phạm toán học, sư phạm vật lý, sư phạm hóa học và mức điểm thấp nhất là 15 điểm gồm các ngành như quốc tế học, thông tin thư viện, công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Điểm sàn là tổng điểm 3 môn thi (không nhân hệ số môn chính) + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 tại trường Đại hoc Sài Gòn cụ thể như sau:

PHƯƠNG TRANG

Bình luận