Điểm chuẩn năm 2019 của ĐH Kinh tế Quốc dân

(MTO 8 - 09/08/2019 07:35)

Ngày 08/08/2019, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) đã công bố mức điểm tuyển sinh vào các ngành đào tạo.

Năm nay, 26,15 là mức điểm cao nhất trúng tuyển vào các ngành: Kinh tế Quốc tế và Kinh doanh Quốc tế. Ngoài ra, các ngành có Tiếng Anh hệ số 2 sẽ ở mức điểm dao động từ 31 đến 33,65.

Sau đây là điểm chuẩn cụ thể các ngành:

HÀ ĐẶNG

Bình luận