Điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp tại TP.HCM

(MTO 6 - 13/06/2019 20:21)

Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp.

Nguồn: Sở GD&ĐT TP.HCM

Đồ họa: Mực Tím Online
(Theo Mực Tím)

Bình luận