Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020: Khoa học Xã hội

(MTO 4 - 03/04/2020 20:33)

Ngày 3/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố bộ Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Mời bạn tham khảo đề thi tham khảo bài thi Khoa học Xã hội

Môn Lịch sử (Click vào đây để tải file)

Môn Địa lí (Click vào đây để tải file)

Môn Giáo dục Công dân (Click vào đây để tải file)

Bình luận