Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020: Khoa học Tự nhiên

(MTO 4 - 03/04/2020 20:33)

Ngày 3/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố bộ Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Mời bạn theo dõi bài thi tham khảo Khoa học Tự nhiên:

Môn Vật lí (Tải vào đây để tải file)

Môn Hóa học (Tải vào đây để tải file)

Môn Sinh học (Tải vào đây để tải file)

Bình luận