Để không khó xử với môn Sử

(MT 28 - 13/07/2020 16:35)

Nhiều bạn teen thường hay “nhăn mặt” khi nhắc đến môn Lịch sử, vì phải học thuộc rất nhiều thông tin, số liệu dẫn đến dễ bị nhầm lẫn. Để không khó xử với các câu hỏi trong môn Lịch sử (trong bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội), teen bỏ túi ngay bí kíp sau nhé!

Ôn theo chuyên đề để không nhầm lẫn

Thầy Huỳnh Thanh Tuấn (giáo viên môn Lịch sử, trường THPT Gia Định, Q.Bình Thạnh) chia sẻ: “Nhìn chung đề minh họa năm nay vừa sức và có phần dễ hơn so với mọi năm, bám sát nội dung tinh giản. Phần lịch sử thế giới có khoảng từ 10 - 12 câu, phần lịch sử Việt Nam là 28 - 30 câu. Điểm đặc biệt của năm nay là số lượng câu hỏi lớp 11 giảm xuống chỉ còn 2 câu. Ngoài ra có khoảng 1 - 2 câu thuộc nội dung liên hệ kiến thức giữa lịch sử lớp 11 và lịch sử lớp 12. Số lượng câu hỏi phân hóa không nhiều và đề thi tương đối phù hợp để xét tốt nghiệp”.

Khi ôn tập, bạn cần hệ thống hóa lí thuyết theo chuyên đề để dễ khắc sâu kiến thức hơn, không bị nhầm lẫn các thông tin, số liệu với nhau. Một số nội dung thầy Tuấn gợi ý cho teen tham khảo:

Những dạng câu hỏi thường gặp

Bạn thử sức trả lời nhanh các câu sau đây để xem đã nhuần nhuyễn trong việc nhận diện dạng câu hỏi - yếu tố quan trọng giúp bạn tiết kiệm thời gian để có thể kiểm tra lại bài làm nhiều lần, suy nghĩ những câu hỏi khó:

Dạng 1: Lựa chọn phương án trả lời đúng. Các phương án còn lại đều sai:

Ví dụ: Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở...

A. châu Á.

B. châu Âu.

C. châu Phi.

Dạng 2: Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất, đầy đủ nhất, quan trọng nhất.

Ví dụ: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) là:

A. Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

B. Xây dựng được hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân, mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố, lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh, hậu phương được củng cố.

C. Tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân ba nước Đông Dương, sự đồng tình ủng hộ của Trung Quốc, Liên Xô, của các nước dân chủ nhân dân, nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.

Dạng 3: Lựa chọn ý phủ định:

Ví dụ: Nội dung nào không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945):

A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

B. Thành lập Khối Đồng minh chống phát xít.

C. Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

Dạng 4: Sắp xếp cho đúng trình tự thời gian

Ví dụ: Cho các sự kiện sau: 1. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 2. Quân Nhật vượt biên giới Việt - Trung, tiến vào miền Bắc Việt Nam. 3. Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương. Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian:

A. 2, 3 ,1.

B. 1, 2, 3.

C. 3, 2, 1.

Dạng 5: Nhận diện đoạn tư liệu

Ví dụ: “Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...” là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong:

A. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (1946).

B. Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945).

C. Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước (1966).

Dạng 6: Lựa chọn đúng phương án so sánh, liên hệ kiến thức

Ví dụ: Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là xác định:

A. mối quan hệ giữa cách mạng nước ta với cách mạng thế giới.

B. đường lối chiến lược, lãnh đạo cách mạng.

C. nhiệm vụ và lực lượng tham gia cách mạng.

NAM KHA - Infographic: MINH MINH

Bình luận