Dậy thì muộn, cú chậm chân đáng tiếc

(MTO 8 - 17/08/2020 08:53)

Bạn có từng thắc mắc, cùng tuổi với mình, sao bạn ấy cao vùn vụt, cơ bắp phát triển còn mình thì vẫn cứ thấp bé nhẹ cân?

Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN

Bình luận