Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM công bố điểm chuẩn 2019

(MTO 8 - 08/08/2019 21:54)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM vừa công bố điểm chuẩn năm học 2019 từ kết quả thi THPT quốc gia.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Bảng điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM năm 2019

PHƯƠNG TRANG

Bình luận