ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM triển khai nhiều gói hỗ trợ sinh viên với trị giá 10 tỷ đồng

(MTO 10 - 11/10/2021 06:58)

Trước bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid 19, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã triển khai nhiều gói hỗ trợ với trị giá 10 tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn về tài chính đồng thời là lời động viên, khích lệ cho các sinh viên nỗ lực hơn nữa trong học tập.

Theo đó, gói hỗ trợ của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM sẽ áp dụng cho các sinh viên đang theo học Đại học hệ chính quy tại trường và có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Mức 3 triệu đồng sẽ được nhà trường cấp cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc hộ cận nghèo thuộc các trường hợp: gia đình là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 700 nghìn đồng - 1 triệu đồng (ở khu vực nông thôn) hoặc 900 nghìn đồng - 1,3 triệu đồng (ở khu vực thành thị); Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại phải lao động để tạo thu nhập lo cho nhiều hơn 4 nhân khẩu; Sinh viên có cha hoặc mẹ bị bệnh nan y, cần nhiều kinh phí điều trị lâu dài.

Mức 6 triệu đồng được cấp cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc hộ nghèo thuộc các trường hợp: Gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 700 nghìn đồng trở xuống (ở khu vực nông thôn) hoặc 900 nghìn đồng trở xuống (ở khu vực thành thị); Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại không có khả năng lao động để tạo thu nhập lo cho gia đình; Sinh viên có cha và mẹ đều bị bệnh nan y, cần nhiều kinh phí điều trị lâu dài.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thông báo nhiều gói hỗ trợ sinh viên với trị giá 10 tỷ đồng. Ảnh: Fanpage nhà trường

Mức 9 triệu đồng, được cấp cho sinh viên đặc biệt khó khăn, nếu hội đủ các điều kiện: Đạt 5 điểm trở lên đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ 2/2020-2021 (đối với sinh viên khóa 2021 không xét điều kiện này); Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong suốt quá trình học. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19: Người học có bố và mẹ bị mất việc do dịch bệnh Covid-19, gia đình không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế; hoặc các trường hợp khó khăn khác do dịch Covid-19 gây ra như gia đình gặp biến cố lớn có người thân bệnh nặng, qua đời…; Trường hợp cùng hoàn cảnh, Khoa sẽ căn cứ vào điểm học tập của người học.

Các Khoa trong trường sẽ thông báo cho sinh viên đăng ký nhận trợ cấp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo link đăng ký kèm hướng dẫn cho sinh viên nộp hồ sơ minh chứng online về Văn phòng Khoa.

Sinh viên có nhu cầu sẽ thực hiện đăng ký nhận trợ cấp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo hưỡng dẫn của trường và và gửi hồ sơ minh chứng online về hoàn cảnh gia đình phù hợp với mức đề nghị đến Văn phòng Khoa trước ngày 15/10.

Đồng thời trong năm học mới, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cũng sẽ không tăng học phí theo lộ trình tăng hằng năm mà còn giảm thêm 3% cho sinh viên ở tất cả các khối ngành.

ÁNH DƯƠNG

Bình luận