ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM được tổ chức thi ĐGNL tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

(MTO 10 - 16/10/2021 17:37)

Ngày 16/10, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thông báo trường là một trong 19 cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo đó, ngày 15/10, Bộ GD-ĐT có công văn gửi Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM về việc đồng ý để trường tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trong công văn này, Bộ GD-ĐT đề nghị Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM phải đăng tải công khai "Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam" trên cổng thông tin điện tử của trường và thực hiện nghiêm các quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM được phép tổ chức thi ĐGNL tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc. Nguồn ảnh: Website trường

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM cũng cần bảo đảm người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên website của trường; đồng thời báo cáo kế hoạch tổ chức thi; thời gian, địa điểm của từng đợt thi; tổng hợp, đánh giá kết quả sau mỗi đợt thi gửi về Bộ GD-ĐT.

Như vậy, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM là đơn vị thứ 19 trong cả nước và thứ 6 tại TP.HCM được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh này.

19 đơn vị được cấp chứng chỉ nói trên là Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế), Học viện An ninh nhân dân, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Văn Lang và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Tây Nguyên.

ÁNH DƯƠNG

Bình luận