Công bố đề thi vòng bán kết Hội thi Tôi yêu khoa học năm 2018

(MTO 4 - 20/04/2018 17:25)

Từ những quan sát trong cuộc sống hàng ngày, bạn muốn nghiên cứu, khám phá về vấn đề gì, nếu bạn trở thành 1 nhà khoa học trong các lĩnh vực sau: Y khoa, Thực phẩm, Môi trường và Tâm lí?

Đó là nội dung đề thi vòng bán kết Hội thi trực tuyến Tôi yêu khoa học năm 2018. Hạn chót để thí sinh nộp bài là ngày 9/5/2018.

BTC

Bình luận