Công bố 12 Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM

(MTO 12 - 20/12/2019 09:40)

Hội đồng xét chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM đã thống nhất tuyên dương 12 Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2019.

Bạn Hoàng Trung Hiếu, gương sinh viên tiêu biểu

TS Đào Nguyên Khôi, gương Nhà khoa học trẻ tiêu biểu

BS Phạm Quang Thông, gương Y, Bác sĩ trẻ tiêu biểu

Bạn Phạm Tường Vân Khánh, gương Đội viên, học sinh tiêu biểu

Bạn Lê Đức Anh, gương thanh niên công nhân trực tiếp sản xuất tiêu biểu

Anh Ngô Quốc Anh, gương Cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu

Chị Nguyễn Ngọc Hương, gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu

Nữ cầu thủ Huỳnh Như, gương vận động viên trẻ tiêu biểu

Nguyễn Thị Hoa và Tchiu Hiển Phước, gương nghệ sĩ trẻ tiêu biểu

Nguyễn Thị Thu Diễm, gương cán bộ Đoàn tiêu biểu

Thượng úy Trần Lê Bảo, Cán bộ Phòng PC04 – Công an TP. Hồ Chí Minh, gương chiến sĩ Lực lượng vũ trang tiêu biểu

T.NGUYỄN

Bình luận