Cơ hội nhận 36 suất học bổng du học New Zealand

(MTO 1 - 21/01/2019 11:06)

Sở Giáo dục Đào tạo T.HCM và cơ quan Giáo dục New Zealand vừa chính thức công bố 36 suất học bổng New Zealand Schools Scholarships, học bổng chính phủ đầu tiên của New Zealand dành cho bậc Trung học.

Trong số 36 học bổng, có 11 học bổng He Tohu Awhero (Học bổng Hoài bão) với mức hỗ trợ 30% học phí năm đầu và 25 học bổng He Tohu Hiranga (Học bổng Xuất sắc) với mức hỗ trợ 50% học phí năm đầu. Đặc biệt, một học sinh xuất sắc trong số 25 học sinh nhận học bổng He Tohu Hiranga sẽ được hỗ trợ 100% học phí trong năm đầu. Chương trình học bổng sẽ chính thức nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 3 năm 2019 tại www.nzschoolscholarships.co.nz.

Lễ Ký kết Bản Ghi nhớ Hợp tác giữa Cơ quan giáo dục New Zealand và Sở Giáo dục & Đào tạo Tp Hồ Chí Minh, chứng kiến bởi Bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam

Hiện nay có khoảng 2.500 học sinh sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand và được biết Việt Nam hiện là nước duy nhất nhận được học bổng này. Thông tin chi tiết về học bổng, vui lòng truy cập www.nzschoolscholarships.co.nz hoặc www.nzschoolscholarships.com.vn

VIÊN VIÊN

(Theo Mực Tím)

Bình luận