Chúc mừng 50 bạn vào chung kết Hội thi Tôi yêu khoa học lần V năm 2019

(MTO 3 - 25/03/2019 07:31)

Kết thúc tuần thứ ba, Hội thi trực tuyến Tôi yêu khoa học lần V năm 2019 tiếp tục xác định được 20 thí sinh vào vòng chung kết.

Ban tổ chức chúc mừng 50 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết Hội thi trực tuyến Tôi yêu khoa học lần V năm 2019.

Tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ tham gia hai nội dung gồm Hoạt động trải nghiệmChung kết xếp hạng.

Trước buổi thi Chung kết xếp hạng, 50 em sẽ được chia thành 4 nhóm tham gia một hoạt động tương tác, trải nghiệm thực tế cùng các nhà khoa học và cùng làm việc nhóm để tạo ra ấn phẩm truyền thông khoa học gồm 4 nhóm: Nhóm Khoa học sức khỏe, Khoa học tâm lí, Khoa học động vật, Khoa học môi trường. Kết quả của phần Hoạt động trải nghiệm sẽ được 4 nhóm trình bày trước Ban giám khảo trong buổi thi Chung kết xếp hạng. Ban giám khảo nhận xét và chấm điểm, điểm này được tính vào điểm xếp hạng cá nhân. Cách tính điểm: dựa vào kết quả đạt được của từng nhóm (thang điểm 10).

Ở vòng chung kết xếp hạng, 50 thí sinh dùng bảng cá nhân tự trả lời 20 - 30 câu hỏi lí thuyết trắc nghiệm. Ban Giám khảo trả lời bổ sung hoặc giải thích thêm đối với câu hỏi khó. Mỗi câu trả lời đúng được tính 01 điểm. BTC chọn ra 10 thí sinh có tổng điểm cao nhất để trao thưởng. (Tổng điểm của mỗi thí sinh gồm điểm thi cá nhân và điểm hoạt động trải nghiệm). Trong trường hợp có 2 hoặc 3 thí sinh cao điểm bằng nhau, các thí sinh sẽ trả lời thêm câu hỏi tự luận của BGK để xếp giải.

PV

Bình luận