Cho lòng tôi theo ghé - thơ Đoàn Vị Thượng

(MTO 12 - 17/12/2020 16:50)

Nhân dịp tuyển tập của nhà thơ Đoàn Vị Thượng sắp ra mắt, mời bạn nghe lại một trong rất nhiều sáng tác của nhà thơ được học trò yêu thích.

Bài thơ có tựa đề "Cho lòng tôi theo ghé" được nhà thơ Đoàn Vị Thượng sáng tác năm 1990 và đăng trên báo Mực Tím Giai phẩm Xuân 1991.

Bài thơ Cho lòng tôi theo ghé được thể hiện qua giọng ngâm của Thúy Vinh

MTO

Bình luận