Chị Phan Thị Thanh Phương giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn

(MTO 2 - 26/02/2020 22:12)

Chị Phan Thị Thanh Phương được phân công giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được sự thống nhất của Ban Dân vận Thành ủy, căn cứ kết luận cuộc họp Thường trực Thành Đoàn ngày 19.02.2020, Thường trực Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phân công chị Phan Thị Thanh Phương - Phó Bí thư, Trưởng Ban Thiếu nhi Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chị Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM

Trước đó, ngày 03.01.2020, chị Phan Thị Thanh Phương đã được hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố khóa V (Nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Theo H.T (Website Thành Đoàn)

Bình luận