Cách phân biệt between, among và within

(MTO 8 - 24/08/2021 17:37)

“Between” - “Among” - “Within” đều là ba từ mang ý nghĩa gần giống nhau về “ở giữa” nhưng thật ra lại rất khác nhau và dễ dàng lẫn lộn nếu không hiểu kỹ. Cùng lấy giấy bút ra ghi chú lại cách phân biệt và cách dùng của ba từ này thôi nào.

Trước hết là với cặp từ “between” - “among” nha, điểm khác biệt giữa 2 bạn này là:

Between - giữa 2 chủ thể

- Between the 2 gems, the purple one is bigger. (Giữa 2 viên đá thì viên tím to hơn.)

- A little town lies halfway between Rome and Florence. (Một thị trấn nhỏ nằm giữa Rome và Florence)

Among - giữa nhiều chủ thể

- The purple gem is the smallest among this cluster. (Viên đá tím là nhỏ nhất trong đống này)

- There are 2 imposters among us. (Trong số chúng ta có 2 kẻ giả mạo)

- Peachy felt lonely among all these strangers. (Peachy cảm thấy “lạc trôi” giữa đám đông)

Within

Có thể tham chiếu qua tiếng Việt với từ trong phạm vi (về không gian), trong khoảng (về thời gian) Ở đây nhấn mạnh về việc có 1 “giới hạn” hoặc “biên giới” chứa đựng những sự vật này, có thể bên ngoài kia đó có nhiều hơn nữa, nhưng mình không quan tâm, chỉ nhìn vào những thứ bên trong phạm vi đó thôi. Ví dụ:

- There are 3 purple gems within the circle. (Trong cái vòng tròn đó có 1 viên đá tím) => Chỉ quan tâm đến viên đá tím trong vòng tròn thôi nha. Bên ngoài vòng tròn còn 7749 viên đá tím khác nhưng không tính.

- There's no shipping fee within Ho Chi Minh City. (Không tính phí vận chuyển trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh) Ở đây, giới hạn là TP. Hồ Chí Minh, vượt ra bên ngoài giới hạn đó là không tính. Và chú ý là “within” không đồng nghĩa với với “in” nhé!

NHI NGUYỄN

NGUỒN: CON MÈO DẠY CON CHÓ TIẾNG ANH

Bình luận