Các sản phẩm thuốc lá mới và những ảnh hưởng đến teen

(MTO 7 - 23/07/2020 22:03)

Sáng 23/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin về việc phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới.

Hội thảo về các sản phẩm thuốc lá mới.

Tại hội thảo các khách mời, chuyên gia đã trình bày nhiều vấn đề quan trong như: Định hướng truyền thông về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; Các hình thức quảng cáo, tiếp cận giới trẻ của ngành công nghiệp thuốc lá nhằm mở rộng thị trường thuốc lá điện tử; Tác hại của thuốc lá thế hệ mới đối với thanh thiếu niên và khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới…

Các khách mời, chuyên gia trình bày các vấn đề thuốc lá mới.

Các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vẫn độc hại, gây bệnh tật, tử vong, ảnh hưởng đến sức khỏe của người hút và cả người xung quanh. Tại Việt Nam tỉ lệ hút thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên cũng bắt đầu tăng cao, lên đến 2,6% cho nhóm học sinh từ 13 đến 17 tuổi theo số liệu điều tra từ 2019. Nếu không có sự kiểm soát, tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ tăng rất nhanh, tạo ra một lực lượng người hút mới. Tuy nhiên tỉ lệ sử dụng các loại hình thuốc lá mới ở Việt Nam bắt đầu tăng nhưng chưa quá cao nên để có cơ hội ngăn chặn sớm chúng ta cần có chính sách không nên cho thí điểm sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam.

DUY LÊ

(Theo Mực Tím)

Bình luận