Bình chọn công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017

(MTO 12 - 26/12/2017 09:40)

Mời các bạn cùng bình chọn cho các ứng cử viên Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017.

Vượt qua vòng thẩm định và xác minh, các ứng cử viên cho danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 bắt đầu bước vào vòng bình chọn rộng rãi. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để hội đồng xét chọn (11 thành viên) tìm ra những Công dân trẻ tiêu biểu của thành phố.

Năm nay, một ứng cử viên teen đã có mặt trong danh sách bình chọn là bạn Mai Hải Yến, lớp 9/6 trường THCS Đoàn Kết, Q.6 với những thành tích nổi bật trong hoạt động Đoàn - Đội, phong trào.

Mời bạn bình chọn tại đây.

Bình luận