Bạn có một người bạn đủ thân như thế này chưa?

(MTO 7 - 27/07/2019 23:27)

Thật tuyệt vời nếu câu trả lời là có. Còn nếu là "chưa" thì cũng chẳng sao cả, bạn vẫn còn thời gian để tìm kiếm và tạo dựng một tình bạn tuyệt vời mà!

THANH TRÚC

Bình luận