Ảnh tham dự sân chơi Mảnh ghép thanh xuân

(MTO 4 - 05/04/2021 13:35)

MTO giới thiệu ảnh tham dự sân chơi Mảnh ghép thanh xuân của Nguyễn Thành Tiến (trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang)

Để bạn đọc có thêm thời gian lựa chọn những bức ảnh đẹp tham dự sân chơi Mảnh ghép thanh xuân, Mực Tím quyết định kéo dài thời gian nhận ảnh đến ngày 15/4/2021. Thông tin chi tiết về sân chơi, bạn có thể theo dõi hình ảnh đính kèm

Bình luận