9 khuyến cáo mới nhất phòng, chống Covid-19 của Bộ Y tế

(MTO 7 - 30/07/2020 07:18)

Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo mới nhất phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh dưới đây.

Bình luận