8 cách thay đổi thói quen "trì hoãn" của teen

(MTO 9 - 22/09/2019 11:27)

Thói quen trì hoãn luôn diễn ra và tồn tại ở bất cứ ai đặc biệt là ở các bạn đang ở tuổi teen. Để thay đổi thói quen ấy, các bạn có thể tham khảo 8 nội dung sau.

THANH TRÚC

Tổng hợp

Bình luận