10 sự kiện nổi bật TP. Hồ Chí Minh năm 2020

(MTO 12 - 31/12/2020 23:41)

Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa công bố Danh mục 10 sự kiện nổi bật của Thành phố năm 2020.

Click vào file để xem chi tiết 10 sự kiện nổi bật TP.HCM năm 2020.

MTO

Bình luận