Quay về Tất cả câu hỏi

Mực Tím ơi! Mình có thể gửi truyện tự sáng tác vào đây được không?

(Quỳnh Anh Dasa)

07/04/2019

Thân chào bạn!

Mực Tím rất sẵn lòng đón nhận sự cộng tác của bạn qua địa chỉ email: ctv@muctim.com.vn. Hoặc bạn cũng có thể click vào đây để gửi bài.