Quay về Tất cả câu hỏi

Mình muốn sáng tác truyện, thơ gửi báo mực tím thì mình gửi cho ai, địa chỉ email là gì ạ?

(kuina)

22/10/2018

Chào bạn, bạn có thể gửi sáng tác của bạn đến địa chỉ email: ctv@muctim.com.vn hoặc dùng công cụ gửi bài trên Mực Tím Online!

Thân mến!