Quay về Tất cả câu hỏi

Mình muốn gửi tranh vẽ cho anh Cỏ Cú thì gửi đến địa chỉ email nào?

(fb_173670970033149)

12/09/2018

Để gửi câu hỏi thắc mắc tâm tình với anh Cỏ Cú hoặc vẽ tranh tặng anh ấy, bạn có thể gửi đến địa chỉ email: vuonhoang@kqd-muctim.com.

Thân mến!